Udskoling

Kurser til udskoling


Hjælp til den Fælles Naturfagsprøve

Målrettet understøtter og kvalificerer vi elevernes forståelse og metodik frem mod Den Fælles Naturfagsprøve i 9. klasse. Vi har udviklet et kursus, der fungerer som et type-eksempel på et fællesfagligt forløb, omhandlende bæredygtig energiforsyning med fokus på strålingsbalance, fotosyntese og solceller. Eleverne vejledes i undersøgelse, perspektivering, modellering og kommunikation, med mulighed for at vægte de fire fælles mål efter behov for netop dine elever. Varer ca. 2 timer.

Kontakt: Kasper Vejlgaard kve08@helsingor.dk


Feltbiologi og biodiversitet

Eleverne arbejder med biodiversitet ud fra deres egne feltbiologiske undersøgelser foretaget på en række biotoper. Kurset tilpasses efter behov.


Geologi – Hvad er sten?

Et kursus om det geologiske kredsløb, de overordnede bjergartstyper og mineraler - bliv dus med stenene. Introduktion til geologisk tid og jordens udvikling i store træk. Forløbet kan også foregå på stranden. Varer ca. 2 timer.

Kontakt: Camilla S. Andresen csa08@helsingor.dk


Geologi – Danmarks undergrund og dens ressourcer

Hvis vi skal forvalte jordens ressourcer bæredygtigt, så har vi brug for en bedre forståelse for deres dannelse og udbredelse. Vi bruger sten og rekvisitter til at gennemgå de store træk i udformningen af Danmarks undergrund og dens ressourcer, samt hvad vi bruger ressourcerne til. I dette kursus bliver eleverne klogere på Danmarks geologiske fortid - hvilken historie har lige præcis vores jordplade gennemlevet? Indholdet i kurset sætter læringsmålene pladetektonik og ressourcer i spil ifht den omkringliggende natur. Kurset er en god optakt og inspiration til fællesfaglige prøveforløb i naturfag, men egner sig bedst til 8. og 9. klasse. Kan også foregå på stranden. Varer ca. 2 timer. Kan med fordel efterfølge kurset Geologi - Hvad er sten?

Kontakt: Camilla S. Andresen csa08@helsingor.dk


Geologi – Istiden og dens sedimenter

Lær om Istidens landskabsdannelse, klima og havniveauforandringer. I dette kursus skal eleverne selv bore sedimenter op fra bakker og moser og efterfølgende analysere dem. Eleverne inddeles i hold og slutter af med at fremlægge for hinanden. Indholdet i kurset sætter læringsmålene klima, ressourcer og Istiden i spil ifht den omkringliggende natur. Forløbet er en god optakt og inspiration til fællesfaglige prøveforløb i naturfag. Varer ca. 3 timer.

Kontakt: Camilla S. Andresen csa08@helsingor.dk
Kontakt


Thomas Nielsen

Leder af Naturcenter Nyruphus, naturvejleder og naturfagskoordinator i Helsingør Kommune

tni08@helsingor.dkMaj-Britt Salhauge

Biolog og naturvejleder

mbs38@helsingor.dkKasper Vejlgaard

Naturfagslærer og projektleder på Walk the Science

kve08@helsingor.dkCamilla S. Andresen

Geolog

csa08@helsingor.dk


Copyright @ All Rights Reserved